Design filosofie

De VR1m draaitafel is, zoals gezegd, het resultaat van jarenlange ervaring in het vakgebied van 360° productfotografie. Wij kunnen dan ook, onbescheiden als het mag klinken, met zekerheid stellen, dat de VR1m de draaitafel is, die verreweg de meeste mogelijkheden biedt van alle op de markt verkrijgbare draaitafels voor 360° fotografie. 

We praten over de functionaliteit van de draaitafel hier. Wij beschouwen zaken als het opslaan en bewerken van de foto’s, afkomstig van de camera, niet als de functionaliteit van een draaitafel. Dergelijke software bestaat al en de professionele productfotograaf heeft deze software veelal allang in zijn / haar workflow geïntegreerd.

Onze mening is dan ook, dat de maker van een draaitafel deze workflow niet moet doorkruisen door de software van de draaitafel delen van deze workflow te laten overnemen.Zeker niet als dit ten koste gaat van belangrijke draaitafel functionaliteit. Wij, de makers van de VR1m, die zelf ook dagelijks met de VR1m werken, hebben de VR1m software daarom veel meer mogelijkheden gegeven, die tijdens de fotografie met een draaitafel, alle functies voorhanden doet zijn waar men behoefte aan zou kunnen hebben. 

De gebruikersinterface van de VR1m is echter nooit dwingend of neigend naar een bepaalde werkwijze die men met de draaitafel dient te volgen. Alle functies zijn op ieder willekeurig moment bereikbaar.

VR1m userinterface - Tabblad goto met absolute- en relatieve hoekverdraaiingen