VRobot - 360° x 90° 3D interactieve productfotografie

360° x 90° productfotografie en 360° fotoapparatuur

made in The Netherlands

Hoe leveren wij de 360° (x 90°) productpresentaties aan?

Aanlevering 360° (x90°) productpresentaties:


Standaard leveren wij onze presentaties aan als multi-resolution presentaties.

Als de presentatie echter bestaat uit 24 bronfoto’s of minder, dan zullen wij overgaan tot het leveren van een “normale” presentatie.


Uiteraard kunnen onze klanten zelf hun voorkeur aangeven voor wat betreft de rendering van de presentaties.


Behalve de 360°(x90°) presentatie(s) ontvangt u van ons ook alle bronfoto’s waaruit iedere presentatie bestaat.

Multi-resolution presentaties - snelle laadtijd - hoge resolutie!

Multi-resolution presentaties


De techniek achter Multi-resolution presentaties:


Een presentatie op het internet wordt bekeken op de computer van de “client” (de gebruiker), terwijl de “server” van het hostingbedrijf van de website waarop de presentatie te zien is, alle bestanden van de presentatie bewaard en via het internet “verstuurd” naar de client computer.


Nu geldt: hoe minder er verstuurd hoeft te worden naar de client, hoe sneller de client iets te zien krijgt van de presentatie.


Hier is de Multi-resolution techniek voor bedacht:


De Multi-resolution techniek zorgt er voor dat slechts dat deel van een foto naar de client verstuurd wordt, waar de client op dat moment om vraagt (lees: naar kijkt). Als de client slechts kijkt naar een klein detail van een voorwerp en hierop volledig in-zoomed, dan heeft het geen zin om de gehele foto van de server naar de clientcomputer te versturen. Dit zou het versturen van onnodig veel gegevens betekenen en dus onnodig lang duren.


Door de bron-foto’s te “versnipperen” in vele kleine stukjes kan de server veel nauwkeuriger ook delen van een foto naar de client versturen, zonder de gehele foto te hoeven versturen. Dit terwijl de client (en dus uw potentiele klant) ondertussen wel naar de volle resolutie van de originele foto kan kijken.


Voordelen Multi-resolution presentaties:


De volledige pracht en scherpte van de originele foto blijft dus behouden dankzij de multi-resolution techniek, terwijl dit geen extra laadtijd tot gevolg heeft voor de client. Dit zijn de twee grote voordelen van de multi-resolution techniek.


Nadelen Multi-resolution presentaties:


Het enige echte nadeel van deze techniek is het aantal “snippers” van foto’s op de server (van het hosting bedrijf). Het aantal “snippertjes” kan wel oplopen tot enkele duizenden stuks en de totale ruimte die al deze snippertjes op de harde schijf van de server in beslag neemt, kan al snel enkele honderden Megabyte’s (Mb) bedragen… maar daar merkt de client dus niets van.

Een andere eigenschap die men wellicht als klein nadeel van multi-resolution presentaties kan aanmerken, is het feit dat tijden het roteren van de presentatie steeds een low-resolution (lage-resolutie) foto wordt ingeladen. Pas als de rotatie tot stilstand komt wordt de hoge-resolutie versie van de foto (of van het deel van de foto waar men naar kijkt) ingeladen.

Hierdoor zal de presentatie telkens als het ware “scherpstellen” bij stilstand. Dit kan men soms als hinderlijk beschouwen.


Het aantal “foto-snippers” dat zal worden gegenereerd voor een multi-resolution presentatie, hangt af van alle volgende factoren:


1. het aantal bronfoto’s

2. de gewenste maximale zoom-factor

3. de grootte van het presentatievenster

4. de mogelijkheid om de presentatie full-screen te tonen.


Wanneer Multi-resolution en wanneer niet?


Als een presentatie uit veel bronfoto’s bestaat, waarop flink in-gezoomed moet kunnen worden dan verdient het aanbeveling om de presentatie in Multi-resolution uit te voeren.


Als een presentatie uit slechts een gering aantal bronfoto’s bestaat (24), is het gebruik van de Multi-resolution techniek niet meer zo nodig en kan men het “scherpstel-effect” vermijden door een “normale” presentatie te genereren.

Het “versnipperen” van een foto in een groot aantal kleinere foto’s, is het principe van de multi-resolution techniek.

Voordelen 360° x 90° productfotografie voor webshops

Gevolgen van 360° (x90°) productfotografie toegepast in een webshop:


Offline toepassingen van 360° (x 90°) fotografie

Offline 360° (x90°) fotografie:


De techniek achter 360 productfotografie

Inleiding


360° productfotografie betreft meervoudige productfotografie, met als resultaat een reeks foto’s van het product vanuit meerdere invalshoeken. Deze productfoto’s worden vervolgens allen bewerkt, waarna van de reeks foto’s, een interactieve presentatie zal worden samengesteld.


De workflow van 360° productfotografie bestaat dus

uit 3 stappen:


  1. Meervoudige productfotografie vanuit meerdere invalshoeken.
  2. Foto nabewerking.
  3. Samenstellen van de interactieve presentatie.


De klant kan in dit proces enkele keuzes maken.


Zo dient men te bepalen:


Verder kunnen er in een presentatie nog vele andere zaken worden geïntegreerd zoals:Hieronder wordt dieper ingegaan op deze zaken.

Uit hoeveel foto’s moet een presentatie bestaan?

360° in hoeveel stappen?


Het aantal foto’s waaruit een presentatie bestaat bepaald uiteindelijk de vloeiendheid van de roterende beweging in de interactieve presentatie.

Als we aannemen dat een presentatie uit een complete rotatie bestaat van 360°, dan volgt de hoekverdraaiing per foto uit de volgende vergelijking:


Hoekverdraaiing per foto = 360 / aantal foto’s


Hoe kleiner de hoekverdraaing per foto, hoe vloeiender de rotatie van de presentatie zal verlopen.


Verder geldt dat naarmate een presentatie uit meer foto’s bestaat, het langer duurt om de presentatie in te laden.

Men moet dus oppassen te gretig te zijn met het aantal foto’s waaruit een presentatie bestaat.

Nog meer mogelijkheden!!

Een 360° (of 360° x 90°) presentatie kan verder nog worden uitgebreid met de volgende technieken en mogelijkheden:


1. Partiele rotatie:


Niet ieder object hoeft te worden getoond van alle kanten. Bijvoorbeeld de achterwand van een keukenblok is niet interessant, omdat dit normaliter altijd tegen een muur geplaatst zal worden. Ook een hologram is slechts zichtbaar vanuit bepaalde invalshoeken.


360°x90° Fotografie is een zeer goede manier, om het “3D effect” van holografische afbeeldingen op een beeldscherm te laten zien, maar bij bepaalde invalshoeken zal men de afbeelding op het hologram niet meer zien. Dan is een partiele rotatie een uitkomst.

Voor een eenvoudige 360° presentatie wordt al snel een reeks van 24 foto’s geschoten. Voor een 360°x90° worden vaak meer dan 200 foto’s gemaakt van een voorwerp.

VR3m - Advanced Control Panel Software

Hierboven een klein stukje van de user-interface van de Advanced Control Panel besturingssoftware van onze fotorobots, waarin de parameters worden ingesteld, waarmee de meervoudige productfotografie automatisch zal worden uitgevoerd.

VR3m - Advanced Control Panel Software

Hierboven het Graphics Panel; Eén van de vensters uit de user-interface van de Advanced Control Panel besturingssoftware van onze fotorobots. Hierin is de hoekverdraaiing per foto (step) grafisch weergegeven. (Hier: 36 stappen / 360°)

8 foto’s per 360°

72 foto’s per 360°

2. Multi state fotografie:


Een voorwerp is heeft vaak eigenschappen of functionaliteit die interessant zijn om te laten zien.


Als voorbeeld noemen we een bakfiets. Hiervan is het interessant om te zien hoe deze eruit ziet met- en zonder regenkap. Men kan nu twee rotaties maken van de vouwfiets. Eén rotatie in de staat met kap en één rotatie in de staat zonder kap. Beide statussen zijn in 360° te zien.


Om van status te wisselen kan men op een knop of afbeelding klikken dat zich ergens in het venster van de presentatie bevind.


Klik hier voor een voorbeeld van deze bakfiets presentatie.

3. Stop-motion animatie


Bij sommige objecten kan het interessant zijn om te laten zien hoe het veranderd van staat (toestand). Door meerdere foto’s te maken van allerlei tussentoestanden die achterelkaar worden “afgespeeld” verkrijgt men een stop-motion animatie (bekend van de klei-poppetjes animaties).


Deze animatie kan IN de rotatie verwerkt worden, maar ook los daarvan, als separate animatie, al dan niet interactief.


Klik hier voor een voorbeeld waarin stop-motion animatie is verwerkt in de rotatie.

NB. In feite is iedere 360°(x90°) een stop-motion animatie!

4. Hot-Spots


Ook het benoemen en toelichten van onderdelen van een voorwerp kan veel extra informatie geven over een voorwerp. In de foto’s van het voorwerp kunnen gebieden (vlakken) worden gedefinieerd, waar men op kan klikken (“hot-spots”).

5. Stereo fotografie


Een presentatie kan ook worden uitgevoerd met waarneembare diepte, door stereo fotografie toe te passen.

Om het resultaat te kunnen zien heeft men een speciale bril nodig.

Een bekende, al wat oudere vorm van stereofotografie, is die waarvoor men een rood-groene (passieve) bril nodig heeft om het beeld in 3D te kunnen zien (“Stereo Color Anaglyph” fotografie).


Tegenwoordig kunnen we beschikken over 3D TV’s met speciale (actieve) brillen. De aan de 3D TV aangeboden beelden zijn van het type “side-by-side”, hetgeen betekend dat de linkerhelft van de foto het beeld van het linkeroog laat zien en de rechterhelft die van het rechteroog.


De TV laat in 3D modus vervolgens alternerend het beeld van het linker- resp. rechteroog over de volle beeldbreedte zien, terwijl de bril synchroon hiermee het rechter- resp. linkeroog blokkeert (vandaar het woord “actieve” bril).


Bij deze laatste vorm van stereo fotografie blijven alle kleuren van de fotografie behouden, terwijl dit bij Color Anaglyph niet het geval is.

Als men een hot-spot aanklikt, dan kan er bijvoorbeeld een tekstvenster, een filmpje, een geluid of een andere (detail)foto, worden getoond. Zo wordt er meer informatie gegeven over dat onderdeel / materiaal / deel van het voorwerp.


Klik hier voor een voorbeeld

Een side-by-side testbeeld voor een 3D TV.

Welke type 360° (x90°) presentatie? - Flash vs HTML5

Flash vs. HTML5


Alle 360° productpresentaties worden tegenwoordig weergegeven in een browser. De tijd dat speciaal ontwikkelde players zoals de QTVR player van Apple hiervoor gebruikt moesten worden, is anno 2015 wel voorbij.


Nu kan een presentatie door zo’n browser op verschillende manieren worden getoond op uw scherm, gebruik makend van 3 verschillende technieken:

  1. Als Flash animatie (.swf)
  2. Middels een script in de “taal” Javascript (.js), verwerkt in een HTML bestand (HTML5).
  3. Middels de Silverlight browser plugin. Opmerking: Technieken zoals Silverlight zijn zeer zeker goed in staat om 360° presentaties vloeiend te tonen, maar omdat deze techniek van Microsoft tot op heden te weinig voeten aan de grond heeft gekregen, laten wij deze hier verder buiten beschouwing.

Nu bieden Flash presentaties enkele voordelen boven HTML5 (of beter javascript) presentaties. Zo kan men in een Flash presentatie geluid toevoegen en zelfs video invoegen, hetgeen in HTML5 niet mogelijk is. Maar zoals men zal begrijpen zullen deze mogelijkheden slechts zeer sporadisch interessant zijn voor 360° presentaties.


Sinds Flash de laatste jaren steeds meer in onmin is geraakt, door toedoen van de populariteit van Tablets en Smartphones die geen Flash ondersteuning meer bieden, is het tegenwoordig aan te bevelen te kiezen voor HTML5 presentaties.