Privacybeleid


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

VRobot (een geregistreerde handelsnaam van de firma TRILITHON) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VRobot, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VRobot verstrekt. 

VRobot kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw KvK nummer
– Uw BTW nummer 
– Uw IP-adres 

WAAROM VROBOT UW GEGEVENS NODIG HEEFT 

VRobot verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, of voor het kunnen uitbrengen van een offerte voor de artikelen waar u van aangegeven hebt belangstelling in te hebben, door het invullen van het bestelformulier op de website van VRobot.

HOE LANG VROBOT GEGEVENS BEWAART

VRobot ontvangt uw persoonsgegeven per e-mail en zal derhalve over uw gegevens beschikken zolang uw email niet expliciet verwijderd wordt uit haar INBOX. Zonder een expliciet verzoek van uw zijde om uw email te verwijderen, zal uw email in het algemeen verwijderd worden binnen 4 jaar. 

DELEN MET ANDEREN

VRobot verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van VRobot (VRobot.nl)  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VRobot gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

VRobot maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VRobot heeft hier geen invloed op. VRobot heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vrobot.nl. VRobot zal zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

VRobot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via email of telefoon. VRobot is een website van TRILITHON.

VRobot is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:
Zilverzandlaan 15, 7764AS, Zandpol, Nederland.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27131016.
Telefoon: +31621538424 (Huib Schippers)
E-mailadres: info@vrobot.nl